herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/289/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Runowie nr 36, stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/1 o pow. 0,27 ha.


Uchwała Nr XXV/289/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Runowie nr 36, stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/1 o pow. 0,27 ha.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Runowie nr 36, stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/1 o pow. 0,27 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:31