herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/290/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok


Uchwała Nr XXV/290/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/290/2005 RM

z dnia 28 lutego 2005 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005 rok

  1. Kontrola wykonania budżetu gminy na podstawie Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna
    z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

  2. Kontrola inwestycji pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Kąkolewicach na mieszkania”.

  3. Kontrola na zlecenie Rady Miejskiej w Węgorzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:33