herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/291/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok


Uchwała Nr XXV/291/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie
na 2005 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/291/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej na 2005 rok

  1. Ocena Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

  2. Wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na sesje Rady Miejskiej.

  3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2006.

  4. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

  5. Ocena funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy.

  6. Ocena działalności bibliotek.

  7. Ocena strony internetowej gminy oraz efektywności działań promocyjnych gminy.

  8. Realizacja programu „Bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Węgorzyno” . Opracowanie harmonogramu działań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:34