Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXVI/299/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.000, 00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.440,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 2.916 ,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 501,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4120 Składki na fundusz Pracy o kwotę 143,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 złotych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 12-04-2005 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 11:33