Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXVI/301/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 69.641,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 45.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.141,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8500,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 12.000 ,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 81.641,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 58.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.141,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność §

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.500 ,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 12.677.732,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 10.501.972,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 16.250.232,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 14.074.472,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

3. Niedobór budżetowy w kwocie 3.572.500,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.300.000,00 złotych

- pożyczek - 1.210.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych - 62.500,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 12-04-2005 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 11:37