Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVII/314/2005 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna


Uchwała Nr XXVII/314/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z § 3 pkt. 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33 poz. 264; z 2004 r.
Nr 47 poz. 448; z 2005 r. Nr 23 poz. 192, Nr 34 poz.309 ) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Węgorzyna w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze 4.000,00zł

2. Dodatek funkcyjny 1.350,00zł

3. Dodatek za wysługę lat 20% (od wynagrodzenia zasadniczego) 800,00zł

4. Dodatek specjalny w wysokości 20% 1.070,00zł

Ogółem 7.220,00zł

Powyższe wynagrodzenie przysługuje z wyrównaniem od 01 stycznia 2005 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Węgorzynie.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVII/200/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-05-2005 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 14:50