herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/326/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mieszewie,


Uchwała Nr XXVIII/326/2005

Rady Miejskiej w Węgorzy nie
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mieszewie,
stanowiącej działkę nr 71 o pow. 0,06 ha.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, póz.
1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w
Mieszewie, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 71 o pow. 0,06 ha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:19