herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/327/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej i Tadeusza Kościuszki w Węgorzynie.


Uchwała Nr XXVIII/327/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej i Tadeusza Kościuszki w Węgorzynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, obejmujących działki o nr ewidencyjnych:

- 1241/3 o pow. 0,0281 ha przy ul. Jagiellońskiej 1a w Węgorzynie,

- 1241/6 o pow. 0,0269 ha przy ul. Jagiellońskiej w Węgorzynie,

- 1241/8 o pow. 0,0526 ha przy ul. Kościuszki w Węgorzynie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:21