herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/328/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, budynków przy ul. M. Kopernika nr 13 w Węgorzynie oraz rozwi


Uchwała Nr XXVIII/328/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, budynków przy ul. M. Kopernika nr 13 w Węgorzynie oraz rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w Łobzie budynków: mieszkalnego i 2 gospodarczych, położonych przy ul. M. Kopernika 13
w Węgorzynie, w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Węgorzyno, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz na rozwiązanie umowy o oddaniu do dnia 17.06.2078 r.
w wieczyste użytkowanie gruntu w działce nr 1249/3 o pow. 0,0719 ha, na którym wzniesione są te zabudowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:23