herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/329/2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego ...


Uchwała Nr XXVIII/329/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie działki nr 293 położonej w obr. ewidencyjnym nr 4 miasta Węgorzyno w miejscowości Węgorzyno, stanowiącej jezioro „ Węgorzyno” do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18. ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 , lit a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591: z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) uchwala co następuje :

§ 1

Zobowiązuje Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie działki nr 293 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Węgorzyno w miejscowości Węgorzyno o pow. 68,3705 stanowiącej jezioro „ Węgorzyno” sklasyfikowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako wody stojące ( Ws).

§ 2

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działki nr 293, o której mowa w § 1 uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:25