herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/330/ 2005 w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin


Uchwała Nr XXVIII/330/ 2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin
R-XXI z siedzibą w Nowogardzie pn. „Budowa Regionalnego Zakładu

Gospodarowania Odpadami w Słajsinie".

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 i pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do współfinansowania zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie" w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, pozwolenia na budowę oraz przygotowania wniosku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

§ 2. Określa się wysokość sumy do której Burmistrz może zaciągnąć zobowiązanie
finansowe w celu realizacji zadania określonego wyżej do kwoty 37.500 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:27