herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/332/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku.


Uchwała Nr XXVIII/332/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku.

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się,
co następuje:

§ 1

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:30