herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXIX/ 336/2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie


UCHWAŁA Nr XXIX/ 336/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 02 września 2005 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie

Na podstawie art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art. 43 ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 ( Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 ze zmianami z 1992 r. Nr 63 poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.} Nr 141. poz. 692; Nr 138 poz. 682; z 1996 r. Nr 24 poz. 110; z 1997 r. Nr 104 poz. 661; Nr 104, poz. 661; z 1998 r. Nr 162 poz. 1115; Nr 106, poz. 668; Nr 117 poz. 756; z 1999 r. Nr 28 poz. 256; Nr 28 poz. 255, Nr 84 poz. 935; z 2000 r. Nr 3 poz. 28; Nr 12 poz. 136; Nr 12 poz. 136; Nr 43 poz. 489; Nr 84 poz. 948; nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 45; Nr 88 poz. 961; Nr 100 poz. 1083; Nr 111 poz. 1193; Nr 113 poz. 1207; nr 126 poz. 1384; Nr 128 poz. 1407; Nr 126 poz. 1383; Nr 126 poz. 1382; Nr 88 poz. 961: z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 45 poz. 391; Nr 171 poz. 1663; Nr 124 poz. 1151; Nr 124 poz. 1152; Nr 213 poz. 2081; Nr 223 poz. 2215; z 2004 r. Nr 210 poz. 2135; Nr 273 poz. 2703 Rada Miejska w Węgrzynie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuję się negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w kształcie przedłożonym przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego a otrzymanym w dniu 03.08.2005 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janusz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-09-2005 21:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2005 21:31