herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/343/2005 w sprawie nadania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno nazwy


Uchwała Nr XXX/343/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie nadania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno nazwy

„ Plac im. Jana Pawła II”

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nadanie nazwy dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 536, będącej własnością Gminy Węgorzyno, usytuowanej pomiędzy ulicami Księdza Fortunata Sosnowskiego, Rynek i Grunwaldzką „ Plac im. Jana Pawła II”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:49