herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/344/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/395/2002 Rady Miejskiej z dnia 07.02.2002 r.


Uchwała Nr XXX/344/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/395/2002 Rady Miejskiej z dnia 07.02.2002 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806) oraz art. 21 ust.l pkt. l oraz art.22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się co następujące:

§1

W uchwale Nr XXXV/395/2002 Rady Miejskiej z dnia 07.02.2002 r. w sprawie przyjęcia

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006

wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 na końcu dodaje się pozycje:

 1. „ poz. 194. Osiedle 40-lecia PRL 16/2 - powierzchnia - 62,55 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 2. poz. 195 Osiedle 40-lecia PRL 16/3 - powierzchnia - 75,08 m2 ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 3. poz. 196 Osiedle 40-lecia PRL 16/5 - powierzchnia - 75,08 m2 ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 4. poz. 197 Osiedle 40-lecia PRL 18/7 - powierzchnia- 61,51 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 5. poz. 198 Osiedle 40-lecia PRL 20/3 - powierzchnia - 65,04 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 6. poz. 199 Osiedle 40-lecia PRL 20/4 - powierzchnia - 54,92 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój),

 7. poz. 200 Osiedle 40-lecia PRL 41/4 - powierzchnia - 61,70 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój),

 8. poz. 201 Osiedle 40-lecia PRL 41/6 - powierzchnia - 61,30 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój),

 9. poz. 202 Osiedle 40-lecia PRL 41/7 - powierzchnia - 61,30 m2 (3 pokoje, kuchnia,
  łazienka, we, przedpokój),

 10. poz. 203 Osiedle 40-lecia PRL 43/1 - powierzchnia - 62,80 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, we, przedpokój)."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:58