herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/345/2005 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony


Uchwała Nr XXX/345/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony

Ińskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie, art. 19 ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje pozytywnie projekt planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego w obrębie Gminy Węgorzyno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzgadnia się ustalenia projektu planu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie wskazanym treścią art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:00