herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/346/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku


Uchwała Nr XXX/346/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok dokonuje się zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych w 2005 roku:

- „ w poz. 13 kolumnie 12 wpisuje się kwotę 10,3 tys. zł, a w kolumnie 13 wpisuje

się kwotę 23,7 tys. zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:01