herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WiKOŚ- 4 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z PASA DROGOWEGO


KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. 39 71 402

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Z PASA DROGOWEGO

WIKiOŚ 4

Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); art. 47 e ust. 2, art. 47 g ust. 1 pkt. 6, art. 47 g ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego złożony przez zarządcę drogi.

  2. Załączniki:
    * plan wyrębu drzew i krzewów
    * uzgodnienie planu wyrębu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w

Szczecinie

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: zwolnienie z opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa, Rozwoje Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska (WRiOŚ) , pokój nr 18

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM Węgorzyno). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa: zwolnienie z opłaty

VI. UWAGI :

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 07-04-2005 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2005 15:07