herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXI/356/2005 w sprawie kierunków działania Burmistrza prowadzących do odzyskania wydatków poniesionych przez Gminę wskutek nieprawidłowości prawnych


Uchwała Nr XXXI/356/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie kierunków działania Burmistrza prowadzących do odzyskania wydatków poniesionych przez Gminę wskutek nieprawidłowości prawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Burmistrza Węgorzyna do podjęcia działań wymaganych prawem, prowadzących do odzyskania:

  1. równowartości środków przekazanych Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział
   w Szczecinie na wezwanie zawarte w piśmie (nr SGZiNW-pr-4241-Ło-33/1/05/KE)
   z dnia 11.10.2005 jako zwrot aktualnej równowartości pieniężnej zbytych przez Gminę na rzecz osób trzecich działek nr 1/6, 1/7, 4/6, 4/8 w obrębie Połchowo,
   a także kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu na powyższy cel.

  2. innych wydatków, które Gmina poniosła w związku z regulowaniem stanu prawnego nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Szczecinie
   z dnia 16 maja 2003 roku (pismo nr RIO.WK-0913-560/6/D/2003).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 03-11-2005 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2005 14:02