herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/358/2005 w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za usługi świadczone


Uchwała Nr XXXII/358/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za usługi świadczone
przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne
w Węgorzynie:

  1. Za pobyt całodzienny dzieci ustala się opłatę miesięczną stanowiącą zryczałtowany koszt przygotowania posiłków w wysokości 66,00 .

  2. Za pobyt skrócony dzieci (5 godzin dziennie) ustala się opłatę miesięczną stanowiącą zryczałtowany koszt przygotowania obiadów w wysokości 26,32 zł.

  3. Zmniejsza się opłatę wymienioną w pkt.1 o 50 % za drugie i następne dziecko
    w rodzinie uczęszczające do przedszkola.

  4. Wysokość opłaty stanowiącej koszt surowca ustala się w wysokości 2, 50 zł za całodzienne wyżywienie.

  5. Wysokość opłaty stanowiącej koszt surowca obiadu ustala się w wysokości 1,30 zł za obiad.

  6. Za pobyt skrócony dzieci w przedszkolu korzystających z obiadów finansowanych
    przez Ośrodek Pomocy Społecznej opłaty się nie pobiera.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr IV/53/2003r. Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne

w Węgorzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:13