herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/359/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, wyłącznie użytkownikowi w


Uchwała Nr XXXII/359/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, wyłącznie użytkownikowi wieczystemu

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441), art. 32.ust.1, art. 37. ust. 2. pkt. 5 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych:

- 810 o pow.1006 m2 przy ul. T. Kościuszki 8a w Węgorzynie,

- 1256/1 o pow.1245 m2 przy ul. T. Kościuszki 8b w Węgorzynie,

- 838 o pow. 94 m2 przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Węgorzynie,

- 837 o pow. 109 m2 przy ul. Grunwaldzkiej 29a w Węgorzynie,

wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Piekarnia Wacław Wasilewski” mającej siedzibę w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 29.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:14