herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/360/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno


Uchwała Nr XXXII/360/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2grudnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441) oraz art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 535/2 o pow. 456m2 przy ul. Drawskiej 29b na rzecz Lucyny i Krzysztofa Wolskich, jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność w/w osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:15