herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/361/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej


Uchwała Nr XXXII/361/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym , położonej w obrębie ewidencyjnym Mieszewo
w gm. Węgorzyno stanowiącej działkę nr 463 o pow. 0,0036 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172 poz.1441), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mieszewo , w miejscowości Mieszewo, stanowiącej zabudowaną budynkiem gospodarczym działkę nr 463 o pow. 0,0036 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:16