herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/362/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej ...


Uchwała Nr XXXII/362/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 1245/6, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, wyłącznie użytkownikowi wieczystemu oraz ustalenia zasad zbycia tej nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441) oraz art. 32, art.70 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 1245/6, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. 3 Maja 6a w Węgorzynie, wyłącznie użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości.

§ 2

W przypadku rozłożenia ceny na raty wyraża się zgodę na zastosowanie stopy procentowej wynoszącej 6 % w skali roku, przy czym niespłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 3

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszty opłaty notarialnej i sądowej powinien pokryć w całości nabywca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:16