herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała nr XXXII/367/2005 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r.


Uchwała nr XXXII/367/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806) oraz art. 21 ust.1 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się co następujące:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 na końcu dodaje się pozycje:

„ poz. 204. Kąkolewice 18/1- powierzchnia - 78,20 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedsionek, korytarz),

poz. 205 Kąkolewice 18/2 - powierzchnia - 48 m2 ( 1 pokój, kuchnia, łazienka, sień, korytarz),

poz. 206 Kąkolewice 18/3 - powierzchnia - 65,10 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedsionek, korytarz),

poz. 207 Kąkolewice 18/4- powierzchnia - 58,60 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, sień, korytarz),

poz. 208 Kąkolewice 18/5 - powierzchnia - 61,40 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, sień, korytarz),

poz. 209 Kąkolewice 18/6 - powierzchnia - 66,20 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój),

poz. 210 Kąkolewice 18/7 - powierzchnia - 43,80 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, sień, korytarz),

poz. 211 Kąkolewice 18/8 - powierzchnia - 47,40 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, sień, korytarz),

poz. 212 Kąkolewice 18/9 - powierzchnia - 48,30 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, sień).”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:21