herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/364/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXIII/269/2004 ...


Uchwała Nr XXXII/364/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 rok

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXIII/269/2004 z dnia 30.12.2004r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, ustalenia zasad zbywania tych nieruchomości oraz wysokości udzielonej bonifikaty osobom fizycznym przy sprzedaży tych nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441)
oraz art. 32, ust.1, art.68. ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r, Nr 175, poz.1459 ), uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXIII/269/2004 z dnia 30.12.2004 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, ustalenia zasad zbywania tych nieruchomości oraz wysokości udzielonej bonifikaty osobom fizycznym przy sprzedaży tych nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 19, poz.342 z 2005r), w wierszu drugim zamiast „85%” wpisuje się „50%”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2005 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2005 12:55