herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIV/386/2006 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony...


Uchwała Nr XXXIV/386/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w uchwale w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)
uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/ 377 /2005 Rady Miejskiej Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2006 rok dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany;

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

1

2

3

4

900

90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku

5.952

5.952

5.952

§ 3

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu wydatków

1

2

3

5

900

90011

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup usług pozostałych

5.952

5.952

5.952

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.952,00 złotych na:

- prowizje bankowe - 152 zł

- rozwiązywanie problemów bezdomnych psów - 3.000 zł

- koszty utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest - 2.800 zł

Po dokonanych zmianach plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zamyka się kwotami:

  • po stronie przychodów 17.952,00 złotych

  • po stronie wydatków 17.952,000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:50