herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIV/388/2006 w sprawie : upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych


Uchwała Nr XXXIV/388/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie : upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych

na okres trzech lat na zadanie pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera e ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zaciągnięcia w latach 2006 - 2008 zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 złotych (sześć milionów złotych) na warunkach przewidzianych umowami z wykonawcami zadania oraz instytucjami finansującymi inwestycję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:52