herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIV/391/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok


Uchwała Nr XXXIV/391/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie
na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/391/2006
Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2006 rok

Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej na 2006 rok

  1. Ocena Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

  2. Wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na sesje Rady Miejskiej.

  3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2007.

  4. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:55