herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXV/393/2006 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna


Uchwała Nr XXXV/393/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu gminy
za rok 2005 udziela się absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna z tego tytułu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:54