herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXXV/396/2006 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wiewiecko gmina Węgorzyno


UCHWAŁA Nr XXXV/396/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wiewiecko gmina Węgorzyno

Na podstawie § 13 Statutu Sołectwa Wiewiecko stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/451/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 października 2002 roku( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 86 poz. 1746) uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory Sołtysa sołectwa Wiewiecko.

§ 2

Wybory zostaną przeprowadzone w terminie do 30 maja 2006 roku.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wiewiecko gmina Węgorzyno

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:02