herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXV/398/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licytowanych nieruchomości rolnych niezabudowanych ...


Uchwała Nr XXXV/398/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licytowanych nieruchomości rolnych niezabudowanych od osoby fizycznej położonych w obrębie ewidencyjnym Chwarstno, w gminie Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez wierzyciela - Gminę Węgorzyno, licytowanych przez Komornika Sądowego nieruchomości gruntowych niezabudowanych objętych księgą wieczystą nr 5466 w skład której wchodzą działki gruntu nr 72 o pow.2,96 ha, nr 88/1
o pow.1,30 ha, nr 48/1 o pow.1,70 ha i nr 84 o pow.0,48 ha i księgą wieczystą nr 3393
w skład której wchodzi działka nr 83/2 o pow. 3,43 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Chwarstno, w gm. Węgorzyno należących do dłużnika - Pani Danuty Korcz c. Bronisława
i Janiny zam. w Chwarstnie nr 24/3 w gm. Węgorzyno.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:05