herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rok 2005


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA - KIEROWNIKA URZĘDU -

Kadencja 2002 - 2006

z art. 33 2005 rok

Lp.

Numer

Data

w sprawie

1/2005

18.01.2005

powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

2/2005

25.01.2005

ustalenia trybu postępowania przy wydawaniu opinii do podziału nieruchomości

3/2005

27.01.2005

przyjęcia Kalendarza imprez lokalnych na 2005 rok

4/2005

1.02.2005

Regulaminu Czytelni Internetowej IKONK@

5/2005

4.03.2005

powołania komisji do likwidacji dokumentów niearchiwalnych (Kat. B.) z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2004 r. w ilości 2 kg.

6/2005

21.03.2005

powołanie komisji konkursowej w celu prowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie działalności poprzez koncertowanie z okazji uroczystości religijnych, państwowych, rodzinnych”

7/2005

22.03.2005

zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

8/2005

23.03.2005

zmiany składu Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych

9/2005

4.04.2005

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

10/2005

5.04.2005

powołania komisji konkursowej w celu prowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

11/2005

5.04.2005

ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy

12/2005

2.05.2005

indywidualnych należności mundurowych dla Straży Miejskiej

13/2005

6.06.2005

przeprowadzenia kontroli w firmie Administrator

14/2005

8.06.2005

przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

15/2005

9.06.2005

przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w UM w Węgorzynie w zakresie stosownego oprogramowania

16/2005

14.06.2005

ustalenia zasad przygotowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego w UM w Węgorzynie

17/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

18/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

19/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

20/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

21/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

22/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

23/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

24/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

25/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

26/2005

14.06.2005

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego

27/2005

28.06.2005

powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej obwodu komisji wyborczych

28/2005

18.07.2005

powołania doraźnej Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

29/2005

3.08.2005

powołani komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

30/2005

4.08.2005

zmiany składu komisji przetargowej ds. zamówień publicznych

31/2005

4.08.2005

zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

32/2005

12.09.2005

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadani publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2005 rok

33/2005

14.09.2005

powołanie doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

34/2005

27.09.2005

powołanie doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

35/2005

30.09.2005

zmiany zarządzenia Nr 114/2003 Burmistrza GiM w Węgorzynie z dnia 30.09.2003

36/2005

10.11.2005

zatwierdzenia kalendarza imprez lokalnych i szkolnych na rok 2006

37/2005

1.12.2005

powołanie zespołu do dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników minowanych

38/2005

12.12.2005

ustalenie regulaminu premiowania pracowników obsługi UM w Węgorzynie

39/2005

27.12.2005

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w UM w Węgorzynie

40/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - mur Sielsko

41/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - magazyn - modernizacja stadionu

42/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Zwierzynek

43/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Węgorzyno

44/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Runowo

45/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Sielsko

46/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - autobus szkolny - Gimbus

47/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Runowo

48/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - OSP Zwierzynek - materiały budowlane

49/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - magazyn

50/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - magazyn

51/2005

27.12.2005

przeprowadzenie w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi danymi wynikającymi z dokumentów wg stanu 31.12.2005 - dane z ksiąg rachunkowych (grunty)

52/2005

27.12.2005

przeprowadzenie w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi danymi wynikającymi z dokumentów wg stanu 31.12.2005 - dane z ksiąg rachunkowych (należności, zobowiązania)

53/2005

27.12.2005

potwierdzenie w drodze potwierdzenia sald na ostatni dzień roku obrotowego, tj. 31.12.2005 - dane z ksiąg rachunkowych (należności i zobowiązania)

54/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury -kotłownia ul. Kopernika 11

55/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - kotłownia budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1

56/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - zagospodarowanie terenów zielonych

57/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - magazyn budżetowy (oświetlenie)

58/2005

27.12.2005

sporządzenia spisu z natury - magazyn budżetowy (materiały różne)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-05-2006 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2006 14:29