herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rok 2006


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA - KIEROWNIKA URZĘDU -

Kadencja 2002 - 2006

z art. 33 ROK 2006

Lp.

Numer

Data

w sprawie

1/2006

16.01.2006

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć i sportowych zajęć pozalekcyjnych

2/2006

16.01.2006

powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego z zakresu kultury i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy

3/2005

16.01.2006

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2006 rok

4/2006

16.01.2006

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w m: Węgorzyno, Cieszyno i Mielno

5/2006

30.01.2006

powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

6/2006

30.01.2006

powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

7/2006

20.02.2006

zmiany zarządzenia nr 114/2003 Burmistrza GiM w Węgorzynie z dnia 30.04.2003 roku

8/2006

3.03.2006

powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych

9/2006

3.023.2006

powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

10/2006

7.03.2006

wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

11/2006

31.03.2006

o powołanie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

12/2006

25.04.2006

powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych

13/2006

2.05.2006

ustalenia dnia 6 maja 2006 roku dniem pracy Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

14/2006

15.05.2006

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych przez CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

15/2006

17.05.2006

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż ruchomości

16/2006

24.05.2006

ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-05-2006 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2006 14:30