Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXXVII/413/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań


 

UCHWAŁA Nr XXXVII/413/2006

 

Rady Miejskiej w Węgorzynie

 

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno

 

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 9 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 ) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Przystępuje się do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/422/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.06.2002 r., w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Jan Piotrowski

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:20