herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/410/2006 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XXII/245/2004


UCHWAŁA NR XXXVI/410/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XXII/245/2004
z dnia 19 listopada 2004r.

Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz.128) uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla w całości uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XXII/245/2004
z dnia 19 listopada 2004r w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową na rzecz PETRICO S.A. mającej siedzibę w Karlinie przy ul. Koszalińskiej 96 a.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:53