herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/411/2006 w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Gminy w Spółkach z o.o. MONT-BUD


 

UCHWAŁA NR XXXVI/411/2006
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 9 czerwca 2006 r.
 
w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Gminy w Spółkach z o.o. MONT-BUD
i Bioetanol
 
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz.128), 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się następujące zasady zbycia udziałów Gminy w Spółce z o.o. „MONT – BUD”
1) Cena 1 udziału może być zbyta za cenę nie mniejszą niż 1.200,00 zł
2) Przy jednorazowej zapłacie Burmistrz może zastosować bonifikatę nie większą niż 5 %
     ceny zbywanych udziałów.
3) Cena za zbycie udziałów może być rozłożona na nie więcej niż 6 miesięcznych rat, przy
    czym pierwsza wpłata nie powinna być mniejsza niż ¼ ceny.
4) Wysokość oprocentowania każdej raty nie powinna być mniejsza niż stopa redyskonta
    weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień 01.01.danego roku, liczona od
    niespłaconej ceny i doliczana do raty.  
5) Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu winna podlegać
    zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości
    oznaczonej nr działki 1/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości
    Runowo Pomorskie.
§ 2
Ustala się następujące zasady zbycia udziałów Gminy w Spółce z o.o. „Bioetanol”
w organizacji.
1) Cena 1 udziału może być zbyta za cenę nie mniejszą niż 500 zł
2) Przy jednorazowej zapłacie Burmistrz może zastosować bonifikatę nie większą niż 10 %
     ceny zbywanych udziałów.
3) Cena za zbycie udziałów może być rozłożona na nie więcej niż 12 miesięcznych rat, przy
    czym pierwsza wpłata nie powinna być mniejsza niż ¼ ceny.
4) Wysokość oprocentowania każdej raty nie powinna być mniejsza niż stopa redyskonta
    weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień 01.01.danego roku, liczona od
    niespłaconej ceny i doliczana do raty.  
5) Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu winna podlegać
    zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości
    oznaczonej nr działki 1/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości
    Runowo Pomorskie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                 Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:57