herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR V/45/2007 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na I i II kwartał rzeczowej realizacji projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie” do współfinansowania w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2008.