herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VII/52/2007 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz norm udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, socjoterapeutów, nauczycieli rewalidacji i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze przez Gminę Węgorzyno