herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rok 2007


04.10.2007

W sprawie o powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach Węgorzyno, Cieszyno i Mielno w 2007

04.10.2007

W sprawie o powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację grupy młodzieży w ramach zespołu klasy juniorów w 2007

04.10.2007

W sprawie zmiany Kalendarza imprez lokalnych i szkolnych na 2007

44a

29.10.2007

W sprawie powołania zespołu powypadkowego

06.11.2007

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury OSP Sielsko

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury OSP Węgorzyno

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury OSP Zwierzynek

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury magazyn OC w Urzędzie

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury OSP Runowo

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury OSP Runowo

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury Urząd Miejski

06.11.2007

Zarządzam przeprowadzenie w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami Urząd Miejski

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury świetlice Mielno, Przytoń, Kraśnik, Mieszewo, Węgorzyno, Ginawa, Kąkolewice, Sielsko, Runowo, Runowo Pom.

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury Urząd Miejski

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury Urząd Miejski

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury wyposażenie oczyszczalni, wodociągów

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury Wyposażenie kotłowni

06.11.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury wyposażenie po Przychodni w Węgorzynie

20.11.2007

W sprawie procedury wyboru oferenta na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzani ścieków położonych Gminy Węgorzyno

60a

20.11.2007

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej regulaminu

26.11.2007

W sprawie wzorów i zasad prowadzenia okresowych kart pracy pojazdów i okresowych kart pracy urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, sposobami rozliczania zużycia paliwa pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego będącego na stanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Węgorzyno

05.12.2007

W sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

-

-

12.12.2007

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

21.12.2007

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

21.12.2007

W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzynie

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury kotłownia

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury kotłownia

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury świetlica Mielno i Kraśnik

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury

28.12.2007

Zarządzam sporządzenie spisu z natury

28.12.2007

Zarządzam przeprowadzenie porównania danych ksiąg rachunkowych

28.12.2007

Zarządzam przeprowadzenie porównania danych ksiąg rachunkowych

28.12.2007

Zarządzam potwierdzenie sald

28.12.2007

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 23-10-2007 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Zduńczyk 23-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 23-10-2008 13:34