herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/128/2007 w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie lub współużytkowanie wieczyste związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych.