Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja z wykonania Budżetu za Rok 2005


 

 

 

Węgorzyno, dnia 29.05.2006r

 

 

 

 

 

Informacja

 

z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno

 

za 2005 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art.14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości informację za 2005 rok:

 

 

 

I. Wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2005 rok:

 

 

 

1. Dochody ogółem plan 14.022.809 zł, wykonanie 14.523.120 zł. tj. 103,57 %

 

tego: dochody na realizacje zadań własnych plan 11.738.270 zł., wykonano 12.254.323 zł. tj. 104,40%

 

dochody na zadania realizacje zadań zleconych plan 2.284.539 zł., wykonano 2.268.797 zł tj. 99,312%

 

 

 

2. Wydatki ogółem 14.539.199 zł, wykonanie 13.617.646 zł. tj. 93,66 %

 

z tego : wydatki bieżące 13.641.873 zł, wykonanie 13.091.067 tj. 95,96 %

 

wydatki majątkowe 897.326 zł, wykonanie 526.579 tj. 58,68 %

 

 

 

II. W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano środki w wysokości 2.123.650 zł pozostawiając do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych.

 

 

 

III. Na koniec 2005 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych :

 

- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sadów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

 

- uznanych za bezsporne przez Gminę, będącą dłużnikiem.

 

 

 

IV. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 16.141,00 zł.

 

 

 

V. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - 16.077,00 zł.

 

 

 

VI. Gmina w 2005 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

 

 

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

 

(Podstawa prawna: art.14 pkt 2 litera e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami )

 

 

 

1. Wykaz najemców lokali mieszkalnych , użytkowych , garaży i budynków gospodarczych , którym w zakresie opłat udzielono odroczeń lub rozłożono na raty zaległości w 2005rok

 

 

 

UGODY - zaległości rozłożone na raty: UMORZENIA:

 

1. Dragun Nina - zaległość rozłożona na 21 rat 1. Ratajczyk Łucja

 

2 . Niklas Jolanta zaległość rozłożona na 12 rat 2. Panek Stanisław

 

3. Kraus Jakub - Mielno 17/2 - zaległość rozłożona na 21 rat 3.drzejczak Wiesław

 

4. Kubiak Andrzej - zaległość rozłożona na 21 rat 4. Maras Helena

 

5. Ostrycharz Marek -zaległość rozłożona na 21 rat 5. Bernat Andrzej

 

6. Kolański Marian - zaległość rozłożona na 21 rat

 

7. Jankowski Grzegorz- -zaległość rozłożona na 8 rat

 

8. Uliasz Renata - zaległość rozłożona na 10 rat

 

9. Bierońska Krystyna - zaległość rozłożona na 10 rat

 

l O. Walter Teresa - zaległość rozłożona na 6 rat

 

l l. Kowalczyk Anna - zaległość rozłożona na 14 rat

 

12. Sosnowska Barbara -zaległość rozłożona na 14 rat

 

13. Bernat Kamila - zaległość rozłożona na 6 rat

 

14. Polińska Danuta - zaległość rozłożona na 10 rat.

 

 

 

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

 

1. Gębczyński Ryszard - umorzenie,

 

2. Jóźwiak Helena - umorzenie,

 

3. Juszczak Bożena - umorzenie,

 

4. Opatowski Eugeniusz - umorzenie,

 

5. Przeradzki Kazimierz - umorzenie,

 

6. Waszkowiak Marianna -umorzenie,

 

7. Wierzbicki Mirosław - umorzenie,

 

8. Wikiera Katarzyna - umorzenie,

 

9. Miśkiewicz Bożena - odroczenie zaległości,

 

10.Tymoszczuk-Chukwu Anna- rozłożenie na raty zaległości,

 

11. Zieliński Wojciech- odroczenie na raty zaległości,

 

12. Jurcan Jan -odroczenie na raty zaległości.

 

13. Mazuro Jan - odroczenie na raty zaległości,

 

14. Pukała Tadeusz - rozłożenie na raty zaległości,

 

15. Przedsiębiorstwo Produkcji Rolno-Spożywczej „DIAGRO” Spółka z o.o. - odroczenie zaległości.

 

 

 

2. Wykaz pozostałych osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, umorzeń :

 

a) z tytułu umorzeń opłat stałych za przedszkola:

 

1. Sosnowska Barbara,

 

2. Sienkiewicz Iwona,

 

3. Nowosad Lucyna,

 

4. Wereszczyńska Iwona,

 

5. Malinowska Katarzyna,

 

6. Maduń Agata.

 

 

 

b) umorzenia z tytułu opłat za wodę i ścieki:

 

1. Kolański Marian,

 

2. Bielska Barbara,

 

3. Franczak Ziemowit,

 

4. Majczyk Adam,

 

5. ZZOZ w Łobzie,

 

6. PRO Grinbud.

 

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

 

- nie udzielono pomocy publicznej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 01-06-2006 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Wioleta Początek 21-01-2011 07:52