herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/162/2008 w sprawie zatwierdzenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Węgorzyno w roku 2008.