Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/178/2008 w sprawie absolutorium Burmistrza Węgorzyna 2008-06-05 12:04
Uchwała Nr XIX/177/2008 w sprawie akceptacji Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 2008-06-05 12:03
Uchwała Nr XIX/176/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno 2010-03-02 13:38
Uchwała Nr XIX/175/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określania zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste związanych, że sprzedażą lokali mieszkalnych. 2008-06-05 12:02
Uchwała Nr XIX/174/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieznaczony nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 123 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, gm. Węgorzyno 2008-06-05 12:02
Uchwała Nr XIX/173/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 70/2 położonej w obr. 1 miasta Węgorzyna 2008-06-05 12:01
Uchwała Nr XIX/172/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXII/373/2005 z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy. 2008-06-05 12:00
Uchwała Nr XIX/171/2008 w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Węgorzyno na lata 2008-2013 2008-06-05 12:00
Uchwała Nr XIX/170/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2008-2013 2008-06-05 11:59
Uchwała Nr XIX/169/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/119/2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie uchwały budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2008 2008-06-05 11:57
Uchwała Nr XIX/168/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr X/80/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie 2008-06-05 11:47
Uchwała Nr XIX/167/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2008 rok 2008-06-05 11:46
Uchwała Nr XIX/166/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/119/2007 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia budżetu Gminy Węgorzyno w zakresie zmiany limitu wydatków Gminy na wieloletni programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych 2008-06-05 11:46
Uchwała Nr XIX/165/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2008 2008-06-05 11:45
Uchwała Nr XIX/164/2008 w sprawie przyjęcia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2008-06-05 11:44