herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/172/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXII/373/2005 z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.