herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/175/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określania zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste związanych, że sprzedażą lokali mieszkalnych.