herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości (z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 117/2 o pow. 0,43 ha

KW brak

Brzeźniak

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu w kształcie zbliżonym do kwadratu. Grunt działki płaski z nieznacznym wzniesieniem w części środkowej. Dostęp do działki z nie urządzonej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa

uwarunkowania: tereny usług - usługi turystyki

kierunki: strefa koncentracji usług różnych typów o charakterze ogólnomiejskim i ogólnogminnym z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, strefy rozwoju zabudowy i funkcji rekreacyjnej.

71 113,80 zł

2

dz. nr 117/3 o pow. 0,27 ha

KW brak

Brzeźniak

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu w kształcie zbliżonym do prostokąta. Grunt działki płaski z nieznacznym wzniesieniem w części Pd. Dostęp do działki z nie urządzonej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa

uwarunkowania: tereny usług - usługi turystyki

kierunki: strefa koncentracji usług różnych typów o charakterze ogólnomiejskim i ogólnogminnym z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, strefy rozwoju zabudowy i funkcji rekreacyjnej.

52 557,60 zł

3

dz. nr 117/4 o pow. 0,18 ha

KW brak

Brzeźniak

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu w kształcie zbliżonym do trójkąta. Grunt działki płaski zakrzaczony z pojedynczymi spróchniałymi drzewami i kilkoma zdziczałymi drzewami owocowymi, mogącymi świadczyć o istnieniu fundamentów po starym siedlisku. Dostęp do działki z bocznej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa

uwarunkowania: tereny usług - usługi turystyki

kierunki: strefa koncentracji usług różnych typów o charakterze ogólnomiejskim i ogólnogminnym z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, strefy rozwoju zabudowy i funkcji rekreacyjnej.

31 427,20 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 4 sierpnia 2008 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 23.06.2008 r.

Do dnia 14.07.2008 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 24-06-2008 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 24-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2008 14:06