herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XIX/173/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 70/2 o pow. 0,5003 ha

KW brak

ul. Runowska

obr. Nr 1

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi grunt położony przy drodze wyjazdowej z miasta Węgorzyna w kierunku miejscowości Runowo Pomorskie. Dostęp do działki z drogi asfaltowej w stanie dobrym. Pd - Zach granica wiedzie wzdłuż cieku wodnego. Grunt działki płaski, nieznacznie pofalowany. Działka nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, istnieje możliwość doprowadzenie energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Wg ewidencji gruntów i budynków stanowi użytki RIVa, ŁIV.

uwarunkowania: tereny rolnicze, granica otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

kierunki: tereny priorytetowych działań inwestycyjnych, tereny wskazane do objęcia zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strefy rozwoju funkcji produkcyjnej i usługowej wskazane do modernizacji istniejącej zabudowy przemysłowej oraz wprowadzenie nowych elementów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tereny działalności gospodarczej.

66 941,40 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 4 sierpnia 2008 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 23.06.2008 r.

Do dnia 14.07.2008 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 24-06-2008 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 24-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2008 14:06