herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała XXII/203/08 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXVII/423/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy