herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz nieruchomości do sprzedaży obręb nr 3 miasta Węgorzyno


W Y K A Z

 

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XXII/199/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XXVI/291/2001 z dn. 1 lutego 2001 r. i uchwała nr XIX/198/2000 z dnia 31 marca 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 618 o pow. 0,0640 ha

KW brak

ul. Zamkowa 3 obręb. nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy ul. Zamkowej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Zamkowej. Teren działki płaski, przy granicy Pd posadowiony jest stalowy słup oświetleniowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

27 877,00 zł

2

dz. nr 619 o pow. 0,0594 ha

KW brak

ul. Zamkowa 5 obręb. nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest narożnie przy ul. Zamkowej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Zamkowej i Pionierów. Teren działki płaski, przy granicy Pd i Wsch posadowione są dwa słupy oświetleniowy stalowy i jeden słup energetyczny betonowy.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

25 949,00 zł

3

dz. nr 496 o pow. 0,1445 ha

KW brak

ul. Grunwaldzka 17 obręb. nr 1

m. Węgorzyno

Zabudowana działka gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta, położona jest przy ul. Grunwaldzkiej. Zabudowa na granicy z dz. nr 495, budynkiem gospodarczym murowanym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 26 m2. Sąsiedztwo Wsch. Części działki stanowi zabudowa mieszkaniowa; sąsiedztwo Zach. Części działki stanowi teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Teren działki nierówny, zakrzaczony; na części sąsiadującej z terenem zabudowanym rośnie 7 szt. Drzew liściastych, pozostałe drzewa z samosiewu nie są starsze niż 10 lat.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

51 081,40 zł

4

dz. nr 742 o pow. 0,0536 ha

KW nr 5004

ul. W. Witosa 3 obręb. nr 3

m. Węgorzyno

Zabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest przy ul. W. Witosa. Zabudowa budynkiem gospodarczym murowanym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 21,80 m2. Działka posiada ogrodzenie z materiałów różnych, częściowo nie pokrywające się z jej granicami Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Witosa. Teren działki płaski, w części Pn użytkowany w charakterze ogrodu.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

24 870,92 zł

5

dz. nr 761 o pow. 0,0584 ha

KW nr 15469

ul. Drawska 35 obręb. nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy ul. Drawskiej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Drawskiej. Teren działki płaski, zakrzaczony, położony na niewielkim wzniesieniu w stosunku do poziomu ulicy Drawskiej. Na gruncie rośnie jeden okazały orzech włoski i kilka równie starych drzew owocowych..

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, Ostoja Ińska, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

25 419,92 zł

6

dz. nr 762 o pow. 0,0576 ha

KW nr 15468

ul. Drawska 34 obręb. nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy ul. Drawskiej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Drawskiej. Teren działki płaski, zakrzaczony, położony na niewielkim wzniesieniu w stosunku do poziomu ulicy Drawskiej. Na gruncie rosną dwa okazałe orzechy włoskie (jeden stary) i kilka równie starych drzew owocowych..

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000, Ostoja Ińska, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

25 078,32 zł

 

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 31 października 2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

 

Wywieszono dnia 19.09.2008 r.

Do dnia 10.10.2008 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-10-2008 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 03-11-2008 12:31